top of page

Utveckling och förändring

Har du funderingar kring din personliga utveckling, dina relationer, ditt nästa steg i arbetslivet eller om hur ditt team kan arbeta mer framgångsrikt tillsammans?

Jag coachar gärna med dig som ledare som vill utveckla dig själv eller ditt team. Som din coach kan du förvänta dig frågeställningar som leder i ökad självmedvetenhet, acceptans, välvilja, empati och kommunikation som stärker dina relationer. Min förhoppning är att du ska kunna fatta - för dig - smartare beslut.

Jag arbetar med ledarskap utifrån ett personligt och professionellt perspektiv med utgångspunkt för Psykosyntesens förhållningssätt. Det innebär en acceptans för vilka vi är som individer, de erfarenheter vi bär med oss för att hitta våra styrkor och utvecklingsområden med uppmärksamhet på det framåtriktade.
Som certifierad ICF (International Coach Federation) ACC Coach (Associate Certified Coach) arbetar jag utifrån förbundets etiska riktlinjer och kärnkompetenser. Jag är även licensierad instruktör i Lead Forward, varigenom jag erbjuder strukturerad, forskningsbaserad ledarutveckling.

Min bakgrund är inom entreprenörskap företagande och chef i konsultverksamheter och jag har haft förmånen att samtala med hundratals människor, grupper och teams med olika bakgrund och erfarenheter Min akademiska bakgrund är inom psykologi, beteendevetenskap och kommunikation och jag är diplomerad SamtalsCoach, Par- och RelationsCoach samt Organisationskonsult i Psykosyntes.
 

bottom of page