top of page
  • Instagram
IMG_9486.jpg

"Att jobba med balans i livet och därmed skapa förändring i såväl arbetsliv som privatliv är viktigt för mig. Jag tycker Catharina ger mig bra verktyg och strategier att applicera i vardagen för att jobba med dessa delar. Hon lyssnar, ställer rätt frågor, ger de teoretiska förklaringsmodellerna och har verktyg som behövs för att komma framåt." Sofia, 42 år

Vi vill tacka för en väl genomförd kick-off för vårt företag MinMun. Jag och min personal fick en bra och givande start på hösten. Vi gick hem med fördjupad kunskap om oss själva och en gemensam vision om vårt företag. Vi lärde oss mycket om varandra och om hur betydelsefull varje länk i kedjan är. Hela personalen kom hem med en känsla av gemenskap och glädje och ser nu fram emot att fortsätta utveckla företaget.  Stort tack för detta! Elisabeth Björkman, Klinikägare, Leg. Tandläkare, Minmun AB

bottom of page