• Instagram
IMG_9486.jpg

"Att jobba med balans i livet och därmed skapa förändring i såväl arbetsliv som privatliv är viktigt för mig. Jag tycker Catharina ger mig bra verktyg och strategier att applicera i vardagen för att jobba med dessa delar. Hon lyssnar, ställer rätt frågor, ger de teoretiska förklaringsmodellerna och har verktyg som behövs för att komma framåt." Sofia, 42 år